O mnie

Nazywam się Magdalena Nysler. Swoje kompetencje terapeutyczne rozwijałam w ramach czteroletnich Podyplomowych Studiów Psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ukończyłam także Kurs Podstawowy Psychoterapii Psychoanalitycznej zorganizowany przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przy Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas stażu klinicznego, pracując z osobami przewlekle chorymi psychicznie.

W praktyce psychoterapeutycznej uwzględniam wymiar biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy istnienia i funkcjonowania człowieka.

Dbając o utrzymanie wysokiej jakości swojej pracy, uczestniczę w warsztatach, konferencjach, seminariach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.